Vitamini i alkohol

Često konzumiranje alkohola može uvjetovati deficit mnogih vitamina jer alkohol sprječava njihovu apsorpciju i dostupnost u tijelu. Osobito onemogućuje apsorpciju vitamina A i većine vitamina B kompleksa, a posebno tiamin kojeg alkohol doslovce molekularno razgrađuje.

Zbog tog je deficit u vitaminu A i vitaminima B kompleksa vrlo čest kod ljudi koji piju veće količine alkohola.

Čest je i deficit vitamina B1. Simptomi teškog deficita su trnci i pečenje u udovima, konfuznost, teturanje, zanošenje u hodu, vizualni poremećaji i sl.

Osim vitamina A i vitamina B skupine, zbog pojačane potrebe za detoksikacijom, kod ljudi koji učestalo piju može doći do smanjene razine vitamina E i C, a zbog poremećaja u konverziji vitamina D u njegov aktivni oblik, može nastati deficit vitamina D.

Zdrava cjelovita prehrana i uzimanje dodatnih vitamina i minerala može uveliko pomoći da se u alkoholičara spriječi oboljevanje od ciroze jetre i drugih. Kolin, jedan od vitamina B skupine, vitamin je za kojeg je otkriveno da djelotvorno štiti jetru od ciroze uzrokovane pretjeranim konzumiranjem alkohola.

Twitter Facebook Email

Komentiranje je završeno.