Arhiva tagova: b vitamin

Kompleks B vitamina

Vitamini B skupine ili vitamini B kompleksa spadaju u grupu vodotopivih vitamina koji igraju izrazito važnu ulogu u metabolizmu stanice i zdravlju ljudi. Znanstvenici su isprva mislili da postoji samo jedan vitamin B, a tek kasnije je otkriveno da je riječ o nekoliko vitamina. Među ove se vitamine obično ubrajaju vitamin B1 (tiamin), Vitamin B2 […]

Čitaj dalje

Pangamatska kiselina (vitamin B15)

Pangamatska kiselina, kalcijev pangamat ili vitamin B15 vrlo je nedefinirani sastojak i nije priznat kao vitamin u Kanadi i SAD-u. No, neki američki stručnjaci, pozivajući se na svoja istraživanja te istraživanja nekih ruskih znanstvenika i znanstvenika iz nekih europskih zemalja tvrde da pangamat ima veliko terapijsko djelovanje u liječenju kardiovaskularnih bolesti, autizmu, zaostalosti i povučenosti […]

Čitaj dalje

PABA

Paraaminobenzojeva kiselina pripada vitaminima B skupine. To je bijeli kristalasti prah topiv u vodi i u još nekim otapalima. Strukturni je dio vitamina folne kiseline, ali se u vitaminskim pripravcima često nalazi kao zasebni element. Kao i većina drugih vitamina B skupine, PABA ima u tijelu ulogu koenzima. Uz folnu kiselinu sudjeluje u sintezi purina […]

Čitaj dalje