Glisin

Kemijsko ime za glisin je aminoacetična kiselina. Glisin nije esencijalna aminokiselina jer je tijelo proizvodi samo, iz serina, što je reverzibilan proces. Može se proizvoditi i iz ugljičnog dioksida i amonije. Osim što je neohodan u sintezi mnogih proteina, glisin je nužan i za proizvodnju drugih važnih sastojaka kao što su purin nukleotidi, porfirin, kreatin i glutation.

Zajedno sa cisteinom i glutaminskom kiselinom sastavni je dio glutationa, jednog od najvažnijih antioksidanata u ljudskom tijelu. Porfirin je neophodan sastojak hemoglobina crvenih krvnih stanica i citokroma. Citokromi su enzimi koje tijelo koristi za proizvodnju energije. Kao što je već rečeno, urin nukleotidi, adenozin monofosfat i guanin monofosfat su sastojci DNK i RNK i prema tome neophodni u prijenosu genetičkom koda i diobe stanica.

Glisin ima i ulogu neurotransmitera. Kao neurotransmiter prisutan je u moždanom deblu, kralježničnoj moždini i mrežnici oka. U medicinskoj se praksi koristi kao dodatak antacidima za višak želučane kiseline. Kako se pretežno nalazi u koži, smatra se da i tu ima neku važnu funkciju, kao što je, na primjer, zacjeljivanje rana.

Twitter Facebook Email

Komentiranje je završeno.