Ako ste mislili da je riba zdrava hrana, pročitajte ovo

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) preporučuje djeci, trudnicama i ženama koje namjeravaju zanijeti da izbjegavaju određene vrste ribe zbog visoke koncentracije žive.

Velik broj istraživanja pokazuje kako su ljudi koji pripadaju kulturama u kojima hrana iz mora ima istaknutu ulogu u prehrani daleko zdraviji i dugovječniji. Osim što su školjke i ribe zdravi, izuzetno su ukusni i nude širok izbor okusa i tekstura. Ipak, zbog zagađenja okoliša u posljednje je vrijeme sve veća zabrinutost oko namirnica iz mora. Neke vrste ribe sadrže prevelike količine žive koja kod nekih ljudi može izazvati tegobe, a konzumira li se svakodnevno, riblja hrana može biti i uzročnik rizika za neke bolesti.

Živa dolazi u okoliš iz različitih izvora, od kojih su najčešći industrijski i bolnički otpad, otpadne vode iz termoelektrana i odlagališta proizvoda koji sadržavaju živu, kao što su fluorescentne žarulje ili živini termometri. Dospije li jednom u zrak ili tlo, živa putuje prirodnim kanalima do jezera, potoka, rijeka i oceana, gdje dolazi u kontakt s ribom. Osim toga, u nekim dijelovima svijeta, primjerice, u Sredozemnom moru, prirodne naslage rude mogu predstavljati izvor zagađenja živom. Ovo je vrlo bitan podatak za one koji kupuju smrznutu ribu kako bi obratili pozornost na porijeklo.

Opasnost od trovanja živom dovela je u pitanje neke od prehrambenih kvaliteta ribe, a uspoređivanje njezinih dobrih i loših strana postalo je temom brojnih rasprava. Je li važnija prehrambena vrijednost ribe od opasnosti koju predstavlja živa u njoj? Na ovo pitanje nije lako odgovoriti, ali bismo mogli reći da prehrambene vrijednosti ribe premašuju opasnost od izloženosti djelovanju žive konzumiramo li ribu koja sadržava malu količinu te ako ste informiran i oprezan kupac. Neke vrste sadržavaju više žive od drugih, no iznenadit ćete se kad vidite kako je mali broj vrsta u kojima je nema.

Živa je teški metal koji je zagadio većinu naših mora i oceana te je veoma toksična, kao i olovo. Jedan od prvih simptoma otrovanja živom je lagano krvarenje desni, a zatim dolazi do poremećaja u mentalnim funkcijama kao što je oslabljeno pamćenje, oštećenje živčanog sustava, glavobolje i smetnje u probavi. Otrovanje ovim metalom može uzrokovati i deformacije ploda, gubitak vida i niz drugih bolesti. Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) preporučuje djeci, trudnicama i ženama koje namjeravaju zanijeti da izbjegavaju određene vrste ribe zbog visoke koncentracije žive. To su sabljarka, tunj, skuša, morski pas i brancin. Većina velikih vrsta ribe koje sporo rastu u sebi nakuplja veće količine žive.

Prema standardima Američke agencije za hranu i lijekove, smatra se da je riba dobra za jelo ako sadržava manje od milijuntnog dijela spoja metil-žive.
U nekim drugim državama se smatra da dozvoljene količine trebaju biti i manje.

Ribe sa najmanjim udjelom žive prema trenutnim saznanjima su divlji kraljevski losos, pacifički losos, srebrni losos, pacifički iverak, srdele, inćuni, konzervirana skuša, lignje, kamenice, domaći škampi, prugasti brancin, kalifornijska pastrva, pacifički bakalar i još neke na našem tržištu manje dostupne

Općenito, što riba ima kraći životni vijek, manje su mogućnosti da nakupi veće količine žive. Neke druge vrste ribe za koje se smatra da sadrže malo veće količine ovog metala također se mogu konzumirati, ali rjeđe, npr. jednom tjedno.

Twitter Facebook Email

Komentiranje je završeno.